2022-09-07

Po co komu PRZEDŚWIĄTECZNE SZALEŃSTWO?/ ZA BURTĄ PYTAŃ

Komercjalizacja to zjawisko typowe dla XXI wieku. Jej świątecznym odzwierciedleniem są zatłoczone galerie handlowe (trzeba kupić te prezenty pod choinkę dla siostrzeńca!), ludzie ubrani w stroje św. Mikołaja (bardziej lub mniej udanie) czy choćby „długa i piękna reklama Apartu”.

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń