2023-03-24

Wielkanocny Konkurs Palm Myślenice 2023 - zapraszamy do udziału w konkursie

Wielkanoc kończy okres Wielkiego Postu. To długo wyczekiwany czas rodzinnego ciepła i miłości. Święta Wielkanocne obfitują w tradycje oraz zwyczaje ludowe i choć część z nich niestety zanikła, to wiele nadal jest kultywowanych.

Wielkanocny czas zainaugurujemy 2 kwietnia 2023 r. o godz. 12.00, tradycyjnie na Myślenickim Rynku. To tu odbędzie się kolejna edycja Myślenickiego Konkursu Palm Wielkanocnych.


Wydarzenie organizuje Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, Miasto i Gmina Myślenice wraz z pomysłodawcą konkursu Myślenickim Oddziałem Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej.

Palmy oceniane będą w trzech kategoriach:
tradycyjna, oryginalna, najwyższa.

Oceny dokonywać będzie jury złożone z przedstawicieli instytucji współorganizujących konkurs, a wyniki podane zostaną jeszcze tego samego dnia. Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez: Miasto i Gminę Myślenice, Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu oraz Myślenicki Odział Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej.

Wydarzeniom na myślenickim Rynku towarzyszyć będzie degustacja i kiermasz tradycyjnych wielkanocnych specjałów przygotowanych przez Koła Gospodyń z terenu Gminy Myślenice. Oczekiwanie na werdykt jury umili koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Miasta i Gminy Myślenice pod batutą Wojciecha Kwiatka.

Cieszy fakt, że Wielkanocny Konkurs Palm w Myślenicach organizowany jest od wielu lat i wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem, do konkursu przystępuje średnio około 200 uczestników.

Mamy nadzieję, że i w tym roku będzie podobnie. Największe emocje budzi kategoria palm najwyższych. Warto jednak podkreślić kunszt wszystkich prac, tak misternie przygotowywanych najczęściej przez całe rodziny.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Partner wydarzenia: Orkiestra Reprezentacyjna Miasta i Gminy Myślenice

Patroni medialni:
Gazeta Myślenicka Myślenice Itv Telewizja Internetowa - Region Południe, SEDNO, Miasto-Info.pl

Regulamin do pobrania w załączniku poniżej.

Myślenicki Oddział Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu  Miasto i Gmina Myślenice ogłaszają
WIELKANOCNY KONKURS PALM
pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
w dniu 2 kwietnia 2023 r. godz. 12.00 - Myślenice – Rynek.


W trakcie obrad Jury wystąpi Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Myślenice
Celem konkursu jest kształtowanie i rozwijanie zainteresowań wśród dzieci, młodzieży i
dorosłych, tradycyjną kulturą ludową oraz plastyką obrzędową, a w szczególności:


1. Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych
z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
2. Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;
3. Rozbudzanie inwencji twórczej oraz rozwijanie umiejętności plastycznych;
4. Przekaz wartości i tradycji w rodzinie;
5. Integracja społeczności lokalnej.
Konkurs ma charakter otwarty.


Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać palmy wielkanocne, które będą oceniane w trzech kategoriach:
1. Tradycyjna
2. Oryginalna
3. Najwyższa
Palmy tradycyjne wykonane na konkurs powinny nawiązywać zarówno formą jak i surowcem
do tradycyjnych palm wielkanocnych występujących dawniej na terenie powiatu
myślenickiego.


Technika wykonania:
Materiały naturalne: bukszpan, bazie, gałązki wierzbowe, leszczyna, puszyste kolorowe trawy,
choina, sosna.
Elementem uzupełniającym mogą być suszone i barwione kwiaty, wstążki i kwiaty wykonane
z bibuły oraz papieru.


Odrębnie oceniane będą palmy najwyższe oraz palmy oryginalne – w przygotowaniu
których użyte zostały także inne niż tradycyjne surowce.


Warunki udziału:
1. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną własnoręcznie wykonaną pracę.
2. Praca zgłoszona do konkursu winna być zaopatrzona w czytelnie napisaną metryczkę
z danymi: imię i nazwisko autora oraz wiek.
3. Prace należy składać w wyznaczonym przez Organizatorów miejscu na Rynku w
Myślenicach w dniu 2 kwietnia 2023 r. / niedziela / na 15 minut przed konkursem.
4. W konkursie nie mogą uczestniczyć przedstawiciele Organizatorów oraz ich
najbliższa rodzina.


Kryteria oceny prac:
Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę:
1. Zgodność z regulaminem konkursu.
2. Pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu.
3. Wykorzystanie materiałów i tworzyw naturalnych oraz tradycyjnych form zdobniczych.
4. Wielkość palm i bogactwo użytych materiałów.
5. Samodzielność i estetykę wykonania pracy.
6. Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z
regulaminem, a w szczególności gotowe palmy wielkanocne.

Nagrody:
Przyznane zostaną nagrody rzeczowe ufundowane przez Miasto i Gminę Myślenice,
Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, Muzeum oraz Myślenicki Odział Krakowskiej Kongregacji
Kupieckiej.


Informacji na temat konkursu udziela:
Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, tel. 12/12 27215 11
www.muzeum.myslenice.pl oraz Biuro Kongregacji Kupieckiej w Myślenicach, tel. 12/ 272 15 96.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie wszystkich chętnych, którym bliska
jest tradycja i kultura Ziemi Myślenickie

Galria zdjęć Miasto i Gmina Myślenice archiwum 2019:
 

Załączniki:

11680258286_konkurs_palm_regulamin_2023.pdfPobierz
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń