2022-09-09

MAJSTERKOWANIE przy DziaPanie (10+)

Zajęcia teoretyczno-praktyczne, nauka przez zabawę w kierunku zainteresowania podstawami pracy w szeroko rozumianej techniki i technologii przy procesie naprawy i remontowaniu urządzeń codziennego użytku. Dzieci poznają tajniki warsztatu i będą mogły naprawić przyniesione przez siebie popsute drobne przedmioty domowe. Zreperują wielomateriałowe przedmioty.

W planach pracowni również poznawanie i praca w obszarze prostych mechanizmów hydraulicznych, elektrycznych. Uczestnicy w odpowiednich warunkach poznają zasady Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Zapisów brak.

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń