2023-04-06

Bezpłatna konferencja dla nauczycieli, pedagogów i psychologoów

12 kwietnia od godz. 8:00 w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu

Centrum Psychologii Bernat & Potaczek zaprasza nauczycieli, pedagodów i psychologów z terenu powiatu myślenickiego na bezpłatną konferencję, która będzie poświęcona aktualnej sytuacji psychologicznej dzieci i młodzieży.

Każdy, komu los dziecka oraz jego problemy nie są obojętne oraz każdy, kto chce podnieść swoje kompetencje zawodowe poowinien zgłosić swój udział.

Zgłoszenia można nadsyłać do wtorku 12 kwietnia na adres mailowy myslenicecentrumpsychologii@gmail.com
W zgłoszeniu należy podać: Imię i nazwisko, wykształcenie, stanowisko pracy, numer telefonu.
Liczba miejsc ograniczona.

Udział w konferencji zostanie potwierdzony certyfikatem.

Organizator konferencji:
Centrum Psychologii Bernat&Potaczek
Słowackiego 75c, Myślenice
Myślenice Centrum Psychologii
TEL. 570-909-509
www.partnermed.pl

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń