2022-09-07

Czy SZKOŁA zdaje egzamin życia?/ ZA BURTĄ PYTAŃ

Czy szkoła potrafi rzetelnie przygotować do życia? Czy warto uczyć się wszystkich przedmiotów? Jak zdajemy egzamin z nauczania zdalnego? Czy autorytet i prestiż nauczyciela uległ osłabieniu? Jak ważna jest relacja nauczyciela z uczniem i rodzicem? Czy warto stawiać w szkole na technologie?

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń