2022-08-18

SOBOTON - QL Dixie Band

Muzyczne premiery online w MOKiS. Zapraszamy na koncert formacji QL Dixie Band. Premiera online na naszym kanale YouTube oraz na Facebooku MOKiS. Grupa powstała w 2015 roku w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu w z inicjatywy saksofonisty Zbyszka Morawskiego. Koncertują z powodzeniem na festiwalach i muzycznych imprezach w kraju i zagranicą. W programie koncertu znalazły się znane jazzowe standardy.

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń