2015-09-21

Przetarg AT-271-6/15

Dotyczy: "Rozbudowa pomieszczeń odnowy biologicznej na basenie w Myślenicach"   21.09.2015r. Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz).   l.p. Oznaczenie Tomów Nazwa Tomu   Tom I Instrukcja dla Wykonawców (IDW). (SIWZ)   Tom II Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego (Do pobrania)   Tom III Dokumentacja techniczna (projektowa) (Do pobrania) 25.09.2015r. Pytania oraz odpowiedzi odnośnie przetargu: l.p. Pytanie odnośnie przetargu 1. Odpowiedź (Do pobrania) 15.10.2015r. Rozstrzygnięcie przetargu     l.p.           Nazwa   1. Zawiadomienie o wyniku postępowania (Do pobrania) 22.10.2015r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia l.p. Nazwa 1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Do pobrania)  

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń