2015-08-05

Przetarg AT-271-4/15

Dotyczy: "Rozbudowa pomieszczeń odnowy biologicznej na basenie w Myślenicach"   5.08.2015r. Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz).   l.p. Oznaczenie Tomów Nazwa Tomu   Tom I Instrukcja dla Wykonawców (IDW). (SIWZ)   Tom II Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego (Do pobrania)   Tom III Dokumentacja techniczna (projektowa) (Do pobrania) 21.08.2015r.Pytania oraz odpowiedzi odnośnie przetargu:  l.p.  Pytanie odnośnie przetargu  Załącznik  1.  Odpowiedź (Do pobrania)  Rozplanowanie klatek wentylacyjnych (Do pobrania) 26.08.2015r.Unieważnienie przetargu:Uzasadnienie (Do pobrania).

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń