Misja

MISJA
Nowoczesne źródło tradycji i miejsce inspiracji. Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu – przestrzeń wspólnej kreacji kulturowej, artystycznej, edukacyjnej, społecznej i rekreacyjnej.

WIZJA
Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu jest największą instytucją kultury na terenie Gminy Myślenice
i jedną z najbardziej kulturotwórczych na terenie Powiatu Myślenickiego. Jako samorządowa instytucja kultury MOKiS jest przestrzenią kreacji społecznych zachowań kulturotwórczych, które wzmacniają lokalny potencjał społeczny. Misją MOKiS jest realizacja zadań w obszarze kultury i rekreacji, które stwarzają wspólna przestrzeń do krytycznego wartościowania i zrozumienia społecznych procesów i przetworzeń. Jako instytucja publiczna chcemy pracować nad zrównoważonym rozwojem lokalnej społeczności z uwzględnieniem znaczącej roli kultury i rekreacji w budowie potencjału ekonomicznego, kulturowego i społecznego Miasta i Gminy Myślenice. Ambicją naszą jest wkraczanie na kolejne obszary współpracy w kontekście zarówno regionalnym (Małopolska), jak i krajowym i międzynarodowy. Poprzez budowę partnerstwa i sieci współpracy pomiędzy instytucjami kultury chcemy świadomie podejmować działania na rzecz edukacji kulturowej – w tym współpracy z sektorem kultury.

Istotnym elementem jest także kontekst dziedzictwa (materialnego i niematerialnego). Chcemy w sposób świadomy i właściwie zaprogramowany realizować działania związane ze spuścizną kultur tradycyjnych, transformacji (przekształceniami i przemianami) poszczególnych ich elementów oraz współczesnymi kontekstami ich występowania w różnych grupach wiekowych i społecznych.

Nie bez znaczenia pozostaje strategiczne ujęcie dużych wydarzeń artystycznych (festiwali, koncertów, projektów) w których kreatorami będą lokalne zespoły artystyczne (Polish Art Philharmonic, Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka”), wsparcie dla mniejszych ruchów artystycznych poprzez ich instytucjonalizacje i wsparcie „know-how”.

Wizja przyszłości, to także zmiany infrastrukturalne. Budynki MOKiS (Myślenice, Głogoczów) odbiegają znacząco od współczesnych standardów i wymagają remontów i dokapitalizowania technologicznego, tak by wartość merytoryczną działań wzbogacić o ciekawą formę realizacji.
W kontekście wizji MOKiS w sposób kompleksowy należy ujmować Krytą Pływalnię Aquarius, która od 20 lat funkcjonowania wymaga zarówno modernizacji, jak nadania nowych funkcji rekreacyjno-sportowych. Ważne przekształcenia w działalności kinowej mają sprowadzić lokalne kino do miejsca nie tylko rozrywki, ale także edukacji filmowej zarówno dla dzieci, młodzieży i dorosłych.


Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń