2023-09-01

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE „CIEMNIA” (14+)

Zajęcia z zakresu fotografii cyfrowej i analogowej, w programie między innymi: jak działa sprzęt fotograficzny, fotografowanie studyjne, tajniki fotoreportażu, edycja fotografii cyfrowej, wywoływanie negatywów i pozytywów w ciemni analogowej, fotografia organiczna, fotogramy, malowanie na negatywach, skanowanie i retusz starych zdjęć. Uczestnicy warsztatów mogą uczestniczyć w różnych wydarzeniach w roli fotoreporterów.

Czytaj więcej

<
1 / 1
>
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń