2023-09-01

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE (6-10 lat)

Dzieci reagują na muzykę zachwytem i radością. Intuicyjnie klaszczą, tupią, pobudzają się lub uspokajają, poważnieją i mówią o niej. Pod wpływem edukacji muzycznej te nieuświadomione reakcje mogą przekształcić się w świadome przeżywanie muzyki – np. w tańcu.

Czytaj więcej

2023-09-01

MŁODZIEŻOWY ZESPÓŁ WOKALNY (14+)

Grupa wokalna w swoim repertuarze ma muzykę rozrywkową i klasyczną. Prowadzone w otwartej i nowatorskiej technice zajęcia, to atrakcyjna i bezpłatna oferta dla wszystkich miłośników śpiewu od 14 roku życia.

Czytaj więcej

2023-09-01

ZAJĘCIA MUZYCZNE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI (7+)

Zajęcia bezpłatne. Muzyka odgrywa ważną rolę w życiu każdego człowieka. Pomaga wyrażać siebie, lepiej rozumieć innych i zapamiętywać istotne chwile naszego życia. Obcowanie z nią jest przyjemne. Ułatwia wyzwalanie nadmiaru energii i umożliwia zmianę nastroju. Pomaga także rozumieć abstrakcję i uczy analizowania oraz syntetyzowania.

Czytaj więcej

2023-09-01

NAUKA I DOSKONALENIE GRY NA GITARZE (7+)

Zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone są indywidualne po uzgodnieniu terminu z nauczycielem. W programie zajęć znajdują się podstawowe zagadnienia z zakresu czytania nut, artykulacji czy interpretacji. Dzięki udziałowi w zajęciach nawet najmłodsi uczestnicy mają okazję samodzielnie – przy wsparciu instruktora nabierać umiejętności gry na p

Czytaj więcej

2022-09-01

NAUKA GRY NA PIANIANIE, KLARNECIE, SAKSOFONIE (7+)

Zajęcia prowadzone są indywidualnie po uzgodnieniu terminu z nauczycielem. W programie zajęć znajdują się podstawie zagadnienia z zakresu czytania nut, artykulacji czy interpretacji. Muzyka odgrywa ważną rolę we wszechstronnym rozwoju dziecka, a wiek przedszkolny to najlepszy czas na rozpoczęcie edukacji muzycznej. Zaleca się głównie: ruch przy muzyce, śpiew, grę na instrumentach, słuchanie oraz tworzenie muzyki. Dzięki udziałowi w proponowanych zajęciach najmłodsi uczniowie mają okazję samodzielnie – przy wsparciu instruktora nabierać pierwszych umiejętności muzycznych, które następnie mogą rozwijać w dalszym kształceniu muzycznym.

Czytaj więcej

<
1 / 1
>
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń