2024-04-18

Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski - kolejność przesłuchań

Kolejny etap Miejsko-Gminnego Konkursu Recytatorskiego o Myślenicki Laur Recytacji, odbędzie się w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu w dniu 25 kwietnia 2024 w godz. 9.20. -12.30.

Kolejny etap Miejsko-Gminnego Konkursu Recytatorskiego o Myślenicki Laur Recytacji, odbędzie się w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu w dniu 25 kwietnia 2024 (czwartek) w godz. 9.20. -12.30.
Ze względu na to, że do konkursu uczniów typowały szkołę oraz, że przesłuchania odbywają się w godzinach lekcyjnych prosimy, aby szkoła/nauczyciele sprawowali opokę nad uczniami podczas finału konkursu.
Szczegółowy harmonogram przesłuchań z podziałem na komisję znajduje się w załączniku.

Przypominamy, że uczniowie prezentują te same wiersze. Czas występu nie może znacznie przekroczyć 5 min - na tym etapie Jury z Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie zwraca na to szczególną uwagę.

Przesłuchania będą odbywać się: na sali lustrzanej dla klas I-III oraz w sali zielonej dla klas IV-VIII ( w podziemiach MOKiS). Bardzo prosimy o wchodzenie do budynku wejściem nr 3 ( na rogu budynku MOKiS od strony biblioteki ) i kierować się od razu schodami w dół do pierwszej sali naprzeciwko wejścia. Tam na Państwa będą czekać wolontariusze. Do sali, gdzie będą odbywać się przesłuchania wchodzimy małymi grupami „godzinowymi”.

Podany czas jest orientacyjny – przesłuchania mogą się wydłużyć lub skrócić, ostateczna kolejność może również ulec niewielkim zmianą, dlatego prosimy być odpowiednio wcześnie. Recytatorom towarzyszyć mogą osoby bezpośrednio zaangażowana w opiekę lub przygotowanie recytatora (nauczyciel lub opiekun/rodzic) oraz inni uczniowie pozostający pod opieką tego samego nauczyciela.

Przesłuchania w klasach I-III oraz IV-VI rozpoczynamy od kategorii recytacji, po przesłuchaniu tej kategorii nastąpi krótka przerwa na wniesienie elementów scenografii. Dlatego prosimy, aby większe elementy zgromadzić w salach przesłuchań przed rozpoczęciem kategorii Wywiedzione ze słowa. Proszę uczulić uczniów, że nie wchodzimy i nie wychodzimy z sali podczas występów. W momencie gdy grupa musi wyjść, aby zdążyć na przesłuchania w innej sali prosimy ten fakt zgłosić wcześniej do wolontariuszy zapowiadających występy. W sytuacji gdy do występu potrzebna jest muzyka(nagłośnienie) proszę o kontakt.

W załączniku przesyłam Państwu dokumenty Rodo oraz zgodę na wykorzystywanie wizerunku.
Podpisane dokumenty przez rodziców należy przekazać organizatorom w dniu występu.

W razie jakichkolwiek pytań służę pomocą.

Załączniki:

11713444212_KARTA_Wizerunek.docPobierz
21713444221_KARTA_RODO.docPobierz
31713444238_kolejność_Laur_-_25_kwietnia.pdfPobierz
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń