2024-09-01

Łowcy - lista przyjętych

Lista osób zakwalifikowanych na Warsztaty Wakacyjne "Łowcy" 2024 realizowanych w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu, w Muzeum Niepodległości w Myślenicach, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myślenicach w terminach 1-5 lipca 2024 oraz 8-12 lipca 2024.

Przypominamy że

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest pozytywne przejście rekrutacji, która składa się z następujących etapów:

zapisy wstępne on-line: opiekun prawny dokonuje zapisu dziecka na wybrany turnus poprzez wypełnienie formularza on-line - upublicznienie listy przyjętych

weryfikacja dokumentów: dostarczenie do siedziby Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu kompletu wydrukowanych i podpisanych dokumentów w godzinach otwarcia MOKiS (deklaracji, klauzuli RODO, potwierdzenie dokonania przelewu).
Prosimy o dostarczenie wymaganych dokumntów do MOKiS ( zapakowane w koszulkę na dokumenty) wrzucając je do urny znajdującej się w holu przy kasie w dniach: 21- 26 czerwca 2024 r. UWAGA - w sobotę w godz. 15.00-19.00 w niedziele 23 czerwca budynek MOKiS jest zamknięty.
Niedostarczenie dokumentów w odpowiednim terminie skutkuje skreśleniem z listy uczestników.

Za uczestnictwo w warsztatach wakacyjnych „Łowcy” obowiązuje opłata 550 zł, w którą wliczony jest również koszt dwudaniowego obiadu. Numer konta bankowego MOKiS: Bank Spółdzielczy w Wieliczce O/Myślenice 37 8619 0006 0020 0000 3333 0002. W tytule przelewu należy podać nazwę Warsztayt wakacyjne Łowcy + imię i nazwisko dziecka + termin

• weryfikacja płatności - od 26 czerwca 2024 a od 28 czerwca 2024 rekrutacja uzupełniająca z list rezerwowych.

Rezerwacja uzupełniająca - w przypadku rezygnacji kogoś z list głównych bądź nie dostarczenie przez nich wymaganych dokumentów osoby z listy rezerwowej zostaną powiadomieni telefonicznie o wolnym miejscu.


1-5 lipiec - GR. MŁODSZA

1. Krzysztof Wątor
2. Kornelia Hejmo
3. Jakub Chowaniec
4. Hanna Łętocha
5. Natalia Łętocha
6. Patryk Szczerbaniuk
7. Michalina Turcza
8. Aniela Bzdek
9. Antonina Bzdek
10. Lilia Knapczyk
11. Julianna Kluska
12. Wiktoria Maślak
13. Pola Suder
14. Marek Górnik
15. Matylda Zoń

lista rezerwowa:
1. Szymon Kasperek
2. Liliana Malinowska
3. Tomasz Skałka
4. Aleksandra Prochot

1-5 lipiec - GR. STARSZA
1. Anna Cieńciała
2. Oliwia Chowaniec
3. Karina Klimas
4. Natalia Cieńciała
5. Nadia Banowska
6. Amelia Leksander
7. Artur Krzemień
8. Zofia Suder
9. Leo Drewnicki
10. Milena Golonek
11. Leon Węgrzyn
12. Hanna Serour
13. Lena Kaczmarczyk
14. Maja Błachut
15. Jakub Wansławowicz

lista rezerwowa:

1. Michał Leśniewski
2. Filip Leśniewski
3. Kamil Janus
4. Szymon Kasperek

8 – 12 lipiec - GR. MŁODSZA

1. Stanisław Zięba
2. Kacper Gaździk
3. Grzegorz Maślak
4. Adam Kęsek
5. Zuzanna Baran
6. Jadwiga Sikora
7. Zofia Zborowska
8. Antoni Chmiel
9. Czesław Sikora
10. Izabela Kurbiel
11. Wojciech Bała
12. Hanna Zborowska
13. Edward Szostak
14. Mikołaj Malina
15. Adam Kęsek

lista rezerwowa:
1. Laura Pająk
2. Michał Piesakowski
3. Natan Wilkołek
4. Aleksandra Prochot

8 – 12 lipiec - GR. STARSZA

1. Hanna Niemczura
2. Aniela Cichoń
3. Lena Podoba
4. Wojciech Niemczura
5. Patryk Wilkołek
6. Róża Kania
7. Michał Garczyński
8. Nikola Obajtek
9. Nadia Stempień
10. Wiktor Prokop
11. Emilia Prokop
12. Claudia Karolewski
13. Bartłomiej Niepsuj
14. Krystian Sikora
15. Barbara Kucharska

lista rezerwowa:

Prosimy o zapoznanie się z ABC dla uczestnika.
 

Załączniki:

11718948356_oświadczenie_rodzica.pdfPobierz
21718948369_REGULAMIN_UCZESTNICTWA_-_Łowcy_2024.pdfPobierz
31718948390_ABC.docxPobierz
41718950230_KARTA_ZGŁOSZENIA.docxPobierz
51718965711_RODO_-_WW_Łowcy_2024.pdfPobierz
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń