2021-09-22

DZISIAJ z pracowni Artystów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wernisaż wystawy.

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu,  autorzy: Natalia Buchta, Marcin Czaja, Kamil Kuzko, Szymon Nowak, Monika Pawłowska, Jan Podgórski, Edyta Sobieraj, Radosław Szlęzak, kurator Przemysław Wideł, zapraszają na wernisaż wystawy:  DZISIAJ Z pracowni Artystów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Uczestnicy wystawy, których prace można oglądać od 24 września do 24 października 2021 w Galerii Sztuki Współczesnej Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu, to ludzie, którzy w którymś momencie życia postanowili związać swoje życie ze sztuką. Dzisiaj tworzą, pracują, uczą, kreują krakowskie środowisko zebrane wokół Akademii Sztuk Pięknych, tworząc współczesność sztuki, krakowskiej, polskiej, światowej.

Wystawa Dzisiaj, jest pokazem, tego co najświeższe, często premierowe. Realizacje wybrane z pracowni ósemki Artystów otwierają przed nami świat tego, co dziś zajmuje Artystów, czym żyją, na co zwracają uwagę, co ich inspiruje, niepokoi, mierzi… jak odpowiadają na codzienność, wokół czego orbituje ich uwaga.

Każdy z prezentowanych Artystów przedstawia nam zupełnie inną perspektywę, zabiera w odmienne rejony kosmosu możliwości twórczej ekspresji, którego horyzont tylko się rozszerza.
Wystawa Dzisiaj, jest zatem swego rodzaju podróżą pomiędzy kolejnymi wymiarami tego multiwersum.

Zapraszamy!

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń