2023-09-21

Zmiana organizacji ruchu wokół budynku MOKiS w dniach 22-23 września.

Informujemy o zmianie organizacyjnej wokół budynku naszego Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu w dniach 22-23 września 2023. W związku z organizacją wydarzenia: VFM23 Heritage - The Movie - premiera filmu w Kinie MUZA w MOKiS + event Zwracamy się z uprzejmą prośbą o nieparkowanie samochodów wokół Ośrodka w powyższe dni. Za utrudnienia przepraszamy.

 Zapraszamy na wydarzenie.

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń