2023-06-05

Letnie Zajęcia Twórcze i Sensoryczne Lato w MOKiS - zapisy od 16 czerwca

Zapraszamy serdecznie na Letnie Zajęcia Twórcze i Sensoryczne Lato w MOKiS, dla dzieci w wieku 7 – 12 lat.

Zajęcia prowadzone będą w terminie od 3 lipca do 31 sierpnia.

W programie m.in.:

plastyka, muzyka, teatr, taniec, rękodzieło, fotografia, geologia, florystyka, przyroda, szydelkowanie, savoir-vivre, kulinaria.

Ponadto pływanie, gry i zabawy, orienteering, wycieczka i kino.

Dla Kogo?

Dzieci w wieku 7 (chodzące do szkoły podstawowej) do 12 lat. W planach dwie grupy wiekowe 7-9, 9-12.

Jaki koszt?

Koszt zajęć 500 zł od osoby.

Zajęcia dofinansowane z budżetu Miasta i Gminy Myślenice.

Otwarcie zapisów  na lipiec:

16 czerwca 2023, piątek o godz. 18:00, poprzez arkusz zapisu który udostępniony będzie na stronach MOKiS.

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń