2024-03-26

Laur Recytacji 2024 - etap międzyszkolny

Gratulujemy przejścia eliminacji wewnątrzszkolnych do Miejsko-Gminnego Konkursu Recytatorskiego dla Szkół Podstawowych o Myślenicki „Laur Recytacji 2024”. Kolejny etap to eliminacje międzyszkolne, które jak w poprzednich latach odbywają się w formie on-line. Ocenie jury poddane będą występy w formie nagrań audiowizualnych.

UWAGA

Zgłoszenia do tego etapu konkursu dokonuje opiekun prawny dziecka poprzez wypełnienie specjalnego formularza on-line dostępnego na stronie internetowej https://tiny.pl/dx8hs
Prawidłowe zgłoszenie musi zawierać dane dotyczące uczestnika konkursu, szkoły, repertuaru, dane kontaktowe, wyrażenie wymaganych zgód oraz link do nagranego występu. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 03.04 2024 r.

Po ocenie jury z każdej kategorii wiekowej do kolejnego etapu konkursu zostanie wytypowanych od 10 do 24 uczestników. Lista osób zakwalifikowanych do etapu finałowego zostanie podana do publicznej wiadomości na www.mokis.myslenice.pl i przekazana do szkół najpóźniej do dnia 10.04.2024 r.

Rekomendujemy aby nagranie występu wykonać w układzie poziomym, ze stałego ujęcia obejmując całą sylwetkę recytatora (w przypadku turnieju recytatorskiego) bądź całego planu wraz z rekwizytami
(w przypadku turnieju wywiedzione ze słowa). Do nagrania można używać mikrofonu w celu uzyskania lepszej jakości dźwięku. Nagranie ma być oryginalne tzn. nie może być montowane. Zabronione jest dodawanie muzyki, dźwięków oraz tła do oryginalnego nagrania. W przypadku turnieju recytatorskiego dopuszcza się wykonanie dwóch osobnych nagrań – jedno do wiersza a drugiego do prozy.
Nagrania filmowe swojej prezentacji należy umieścić w serwisie www.youtube.pl, jako nagranie niepubliczne (sekcja 3 widoczność), następnie link do nagrania zamieścić w formularzu on-line. Tytuł nagrania powinien być opatrzony wpisem o następującej treści: Laur recytacji 2024, imię i nazwisko uczestnika/kategoria wiekowa. Uczestnicy mogą przysłać wyłącznie jedno zgłoszenie.

Szczegółowych informacji o konkursie udziela Justyna Gawęda – starszy instruktor ds. edukacji kulturowej MOKiS pod nr tel. 780 032 558 od wtorku do piątku w godz. 12.00-16.00.

Instrukcja umieszczania filmów na YT ( z 2021 jest nadal aktualna) znajduje się w załączniku.

Załączniki:

11711118075_1679598813_Instrukcja_umieszczania_filmów_w_serwisie_Youtube.pdfPobierz
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń