2024-03-01

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Towarzystwo Kultury Teatralnej, Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu oraz Starostwo Powiatowe w Myślenicach zaprasza młodzież ze szkół ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe do udziału w 69. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim.

Eliminacje dla młodzieży oraz dorosłych z terenu naszego powiatu odbędą się w dniu 25 marca (poniedziałek) 2024 r. w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu. Karty zgłoszeń prosimy składać w terminie do 17 marca 2024 r. w wersji papierowej do sekretariatu, bądź mailowo na mokis@myslenice.pl. Wzór kart, regulamin i szczegółowe informację dot. konkursu dostępne są na stronach internetowych: www.tkt.art.pl., www.mokis.myslenice.pl.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów oraz osób dorosłych z terenu powiatu myślenickiego. W konkursie nie mogą jednak uczestniczyć studenci kierunków artystycznych wyższych uczelni teatralnych i muzycznych oraz niektórych kierunków pedagogicznych.
W tym roku Towarzystwo Kultury Teatralnej dokonało zmian w regulaminie - prosimy o szczegółowe zapoznanie się z jego treścią.

Konkurs prowadzony jest w formie czterech odrębnych turniejów: turniej recytatorski, turniej „wywiedzione ze słowa”, turniej teatrów jednego aktora, turniej poezji śpiewanej. Najlepsi recytatorzy z każdego turnieju zostaną przez powiatowe Jury zakwalifikowani do etapu rejonowego, którego gospodarzem jest Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie w dniach 8-9 kwietnia 2024r.

Prosimy o rozpropagowanie informacji dot. konkursu wśród Państwa uczniów/uczestników zajęć oraz pedagogów. Szczegółowych informacji o konkursie udziela młodszy specjalista ds. animacji MOKiS Olga Suder pod nr telefonu 12 272-15-11 wew. 27.

Załączniki:

11709302624_Karta-PS-2024.pdfPobierz
21709302624_Karta-R-2024.pdfPobierz
31709302624_Karta-T1A-2024.pdfPobierz
41709302624_Regulamin69.OKR_.pdfPobierz
51709304464_Pismo_OKR.pdfPobierz
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń