2023-04-27

Wyniki - Myślenicki Laur Recytacji

W dniu 27 kwietnia 2023 r. w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu odbyły się przesłuchania finałowe Miejsko - Gminnego Konkursu Recytatorskiego dla Szkół Podstawowych o Myślenicki Laur Recytacji 2023. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka oraz Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie.

Do ostatniego etapu konkursu przystąpiło 65 uczniów ze szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Myślenice. Przesłuchania odbywały się w dwóch komisjach konkursowych zgodnie z podziałem na kategorie wiekowe uczestników: klasy I-III, klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII.
Jury biorąc pod uwagę dobór tekstów do możliwości wykonawczych recytatora, kulturę słowa, interpretacje utworu oraz ogólny wyraz artystyczny, oceniało uczestników w 2 kategoriach recytacji: Turniej Recytatorski oraz Turniej „Wywiedzione ze słowa”.

Szkoła Podstawowa klasy I-III

Uczniów z klas I-III szkoły podstawowej oceniała komisja w składzie :
• Weronika Kowalska - nauczycielka akademicka AST w Krakowie
• Maciej Kamiński - student AST w Krakowie
• Denys Kudiyenk - student AST w Krakowie

Po wysłuchaniu 12 uczestników w kategorii „Wywiedzione ze słowa” oraz 18 uczestników w kategorii „Turniej recytatorski” jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria: Turniej recytatorski

I nagroda:
Wiktoria Hejmo – SP nr 1 w Myślenicach

II nagroda:
Maja Błachut – SP nr 2 w Myślenicach

III nagroda:
Laura Firek – SP nr 4 w Myślenicach

III nagroda:
Lena Burkat - SP w Trzemeśni

Wyróżnienia:
Jakub Stawiarski – ZPO w Głogoczowie
Gabriela Ożóg – SP w Krzyszkowicach
Tymon Guzik - SP nr 3 w Myślenicach

Kategoria: Wywiedzione ze słowa

I nagroda:
Antoś Szatan - SP nr 3 w Myślenicach

II nagroda:
Wiktoria Kuchciak – SP nr 2 Myślenice

III nagroda:
Helena Kostecka – SP nr 2 Myślenice

Wyróżnienia:
Zuzanna Hudaszek – SP Jawornik
Eryk Włodarczyk – SP nr 2 Myślenice

Szkoła Podstawowa klasy IV-VIII

Uczniów z klas IV-VI oraz VII-VIII szkoły podstawowej oceniała komisja w składzie :
• Katarzyna Anna Małachowska - nauczycielka akademicka AST w Krakowie
• Wiktoria Karbownik - studentka AST w Krakowie
• Kacper Kujawa - student AST w Krakowie

Szkoła Podstawowa klasy IV-VI

Po wysłuchaniu 14 uczestników w kategorii „Wywiedzione ze słowa” oraz 13 uczestników w kategorii „Turniej recytatorski” jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria: Turniej recytatorski

I nagroda:
Mikołaj Turczanik - SP nr 3 w Myślenicach

II nagroda:
Maria Jędrocha - SP nr 1 w Myślenicach

II nagroda:
Daniel Krzemień - SP nr 2 w Myślenicach

III nagroda:
Karol Pawlikowski – SP nr 4 w Myślenicach

Wyróżnienie za bardzo autentyczną i osobistą wypowiedź oraz ciekawy dobór tekstów.
Amelia Sadowska – SP Bęczarka


Kategoria: Wywiedzione ze słowa


I nagroda:
Emilia Słowiak - SP nr 3 w Myślenicach

II nagroda:
Maja Wojciechowska – SP Krzyszkowice

III nagroda:
Lucyna Ulman – SP Trzemeśnia

Wyróżnienie za dobry kontakt z widzem.
Katarzyna Wójcik - SP Trzemeśnia

Szkoła Podstawowa klasy VII-VIII

Po wysłuchaniu 4 uczestników w kategorii „Wywiedzione ze słowa” oraz 4 uczestników w kategorii „Turniej recytatorski” jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria: Wywiedzione ze słowa

Nagroda I,II, III- nie przyznano

Wyróżnienie za żywy kontakt z widzem i ciekawy dobór repertuaru.
Magdalena Chlebda – SP Krzyszkowice


Kategoria: Turniej recytatorski

Nagroda I,II, III- nie przyznano

Wyróżnienie za prostotę i osobistą myśl w wierszu Bolesława Leśmiana.
Maria Kozłowiecka - SP nr 4 w Myślenicach


Wszystkim recytatorom, nauczycielom i rodzicom, jury oraz wolontariuszom dziękujemy.
Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy na Koncert Laureatów w dniu 26.05.2023 r. o godz. 17.00. W programie występy nagrodzonych uczniów oraz wręczenie nagród i dyplomów.

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń