2023-09-01

SENSOPLASTYKA® (2-5 LAT z opiekunem) - zapisy

Sensoplastyka® to propozycja zajęć dla młodszych dzieci, które angażują jednocześnie wszystkie zmysły: wzrok, dotyk, słuch, węch i smak. Do zajęć wykorzystywane są wyłącznie bezpieczne produkty spożywcze o różnej strukturze, teksturze, temperaturze, zapachu, smaku i kolorze.

 Na zajęciach najważniejsza jest swoboda działania, brak przymusu, możliwość poznawania otoczenia całym sobą. To czas na eksperymentowanie, przelewanie, przesypywanie mieszanie i brudzenie się. Zajęcia są prowadzone zgodnie z Zasadami Pracy marki Sensoplastyka®.
Ich głównym celem jest uwalnianie w dzieciach naturalnej ekspresji twórczej, wspieranie ich samodzielności, czerpanie satysfakcji z własnych działań oraz wzmacnianie wiary we własne możliwości. Jest to twórcza zabawa, która wpływa na optymalny rozwój całego organizm.
Na przestrzeni kilku lat Sensoplastyka® stała się jedną z najpopularniejszych marek zajęć dla dzieci w Polsce.

Prowadząca: Justyna Gawęda - certyfikowany trener 1 stopnia marki Sensoplastyka®
Zajęcia raz w miesiącu we wskazanym terminie (czwartek: 11.00-12.00)
Cena: 40 zł za zajęcia – pojedyncze wejście

Cena: według cennika MOKIS zajęcia w roku artystycznym 2023/24.
Link do zapisów: https://tiny.pl/cckn8

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń