2022-09-07

KATASTROFA KLIMATYCZNA: ile nam zostało czasu?/ ZA BURTĄ PYTAŃ

Dużo mówi się o katastrofie klimatycznej, mało jednak o tym, czym tak naprawdę jest i jak wpłynie na jakość naszego życia za 20-30 lat, nasze zarobki czy zdrowie. Zwłaszcza, że pewne zmiany są już nieodwracalne. Czy za parędziesiąt lat w centrum Polski powstaną stepy? Których produktów w sklepach, uznawanych dzisiaj za podstawowe, okaże się tak mało, że trudno będzie je dostać? Czy czeka nas walka o zasoby? Czy w nocy będzie tak ciepło, że trudno będzie zasnąć? Jak zatrzymać postępujący kryzys klimatyczny i czy da się na dobrą sprawę coś jeszcze uratować? Jak i czy powinniśmy zmienić nasze nawyki? O globalnym ociepleniu, jego skutkach i perspektywach na przyszłość w kontekście zmian klimatu rozmawialiśmy w podcaście #ZaBurtąPytań z Michałem Rychlakiem, ekonomistą specjalizującym się w ekonomii środowiska i zasobów naturalnych oraz współprowadzącym popularny program ekonomiczny na YouTube „Stać mnie”. Podcast prowadzi Adrian Burtan.

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń