2022-09-07

Nowa rola KOBIET a kryzys męskości — Aneta Pondo (Miasto Kobiet) / ZA BURTĄ PYTAŃ

Czy grozi nam walka płci? Czy kobieta niezależna to zagrożenie dla męskości? A może wręcz przeciwnie – szansa na lepsze partnerstwo i wzajemny rozwój? Czy typ faceta-maczo to już przeszłość, a każda kobieta upominająca się o swoje prawa to feministka? Porozmawialiśmy o tym w ramach kolejnego podcastu #ZaBurtąPytań z Anetą Pondo, dziennikarką, założycielką i redaktorką naczelną „Miasta Kobiet”, mentorką i organizatorką projektów dla kobiet. Podcast prowadzi Adrian Burtan.

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń