2024-06-26

67 Myślenicki Salon Poezji Doroty Ruśkowskiej "Miauuuuuuuuu"

Miauuuuuuuuu To już 67 Myślenicki Salon Poezji Wiersze prezentować będzie p. Leszek Głuś,a w imieniu P. Franciszka Klimka. 26.06.2024 17:00

Miauuuuuuuuu
To już 67 Myślenicki Salon Poezji
Wiersze prezentować będzie P. Leszek Głuś,a w imieniu P. Franciszka Klimka wiersze zaprezentują aktorzy Teatru za mostem oraz zaproszeni goście.
Reżyseria: Dorota Ruśkowska
Muzyka: Zbigniew Morawski
Kolejny pojedynek na słowa. Bohaterami tego spotkania będą koty,te dzikie i te oswojone. Gości salonu serdecznie zapraszamy w nasze mury razem ze swoimi kocimi pupilami.

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń