2024-03-25

OKR - wyniki

W poniedziałek 25 marca 2024 r. w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu odbyły się przesłuchania 69. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych z terenu powiatu myślenickiego. Do konkursu przystąpiło szesnastu recytatorów, którzy wystąpili w 4 kategoriach: turniej recytatorski dla dorosłych i turniej recytatorski dla młodzieży, turniej wywiedzione ze słowa i poezja śpiewana. Jury przyznało następujące nagrody

Kategoria: Turniej recytatorski – dorośli
I nagroda - nominacja do etapu rejonowego
Aleksandra Stalmach

Kategoria: Turniej recytatorski - młodzież
I nagroda - nominacja do etapu rejonowego
Tomasz Ćwierz
1 LO im. Tadeusza Kościuszki w Myślenic

II nagroda- nominacja do etapu rejonowego
Aleksandra Pitala – Słonina
Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego

III nagroda
Zuzanna Cież
Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego

III nagroda
Milena Strączek
1 LO im. Tadeusza Kościuszki w Myślenic

Kategoria: Wywiedzione ze słowa
I nagroda- nominacja do etapu rejonowego
Klemens Kopera
1 LO im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach

Wyróżnienie
Emilia Tabor
1 LO im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach

W kategorii Poezja Śpiewana nagród nie przyznano.

Ponadto recytatorzy, którzy zdobyli 1 i 2 nagrody Jury zakwalifikowała do etapu rejonowego, którego gospodarzem jest Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie w dniach 8-9 kwietnia 2024 r.

O trminie wręczenia nagród, których fundatorem jest Starostwo Powiatowe w Myślenicacj uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Załączniki:

11711439361_1.pngPobierz
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń