2023-03-02

Konkurs Powiatowy Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Ponadpodstawowych - zaproszenie

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do Konkursu Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Ponadpodstawowych. Partnerem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Myślenicach.


Eliminacje powiatowe w konkursie odbędą się w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu (Myślenice ul. J. Piłsudskiego 20) w tym samym terminie - 27 marca (poniedziałek) 2023 r. Karty zgłoszeń prosimy składać w terminie do 17 marca 2023 r. w wersji papierowej do sekretariatu lub urny znajdującej się przy wejściu do budynku MOKiS w godzinach pracy ośrodka bądź mailowo na szkolnekonkursymokis@gmail.com.

Wzór kart z regulaminami dostępne są ponieżej. Kolejność oraz godziny poszczególnych prezentacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej MOKiS najpóźniej do 23 marca 2023 r.

Zmagania konkursowe oceniać będzie profesjonalne jury. Konfrontacje artystyczne to doskonała okazja do twórczej wymiany doświadczeń grup artystycznych działających w szkołach ponadpodstawowych z terenu powiatu myślenickiego. Wspólna platforma twórczych inspiracji z całą pewnością podniesie kompetencje artystyczne młodzieży i ich instruktorów.

Z powodu małej ilości zgłoszeń konkurs został odwołany.

Dokumenty do pobrania:
 

Załączniki:

11677756233_REGULAMIN-PPDA-szkoły-ponadpodstawowe-2023.pdfPobierz
21677756255_KARTA-PPDA-szkoły-ponadpodstawowe-2023-r..docPobierz
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń