2023-02-27

Myślenicki Salon Poezji - 01.03.2023 - zapraszamy

Serdecznie zapraszamy na 50. Myślenicki Salon Poezji.

Już 1 marca, w najbliższą środę. Tym razem będzie to spotkanie z Leszkiem Głusiem, spotkanie z poetą i jego twórczością.
Wiersze przedstawią aktorzy działającego w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu międzypokoleniowego teatru „Za mostem” oraz przyjaciele poety.

Myślenicki Salon Poezji w reżyserii: Doroty Ruśkowskiej. Wydarzenie otwarte dla publiczności.

01.03.2023 Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Piłsudskiego 20. godz.17.00

Wstęp wolny
Na poetyckie popołudnie zapraszają:
Miasto i Gmina Myślenice,
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka
Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń