2023-01-02

Wielka Gala Noworoczna

Czternastego stycznia 2023 roku w sobotę, w Sali widowiskowej Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu o godzinie 17.00 odbędzie się Wielka Gala Noworoczna Polish Art Philharmonic.

Orkiestra zaprezentuje się w symfonicznej odsłonie, pod batutą dyrygenta i dyrektora artystycznego Michała Maciaszczyka. Partię sopranu wykona Zuzanna Caban, śpiewaczka operowa występująca w Polsce i za granicą. W programie dwuczęściowego koncertu orkiestra stacjonująca w Myślenicach wykona utwory wybitnych kompozytorów tj. J. Straussa, J. Brahmsa, A. Dvoraka, G.Bizeta, O. Nicolai, E. Griega i innych. Wielka Gala Noworoczna Polish Art Philharmonic będzie uwieńczeniem noworocznego tournée orkiestry w Niemczech, podczas którego zespół zaprezentuje się w 7 miastach niemieckich: Wiesbaden, Stuttgarcie, Dreźnie, Halle/Salle, Magdeburgu, Potsdamie i Neubrandenburgu.
To niezwykła przyjemność zagrać koncert dla myślenickiej publiczności. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął burmistrz gminy i miasta Myślenice – Jarosław Szlachetka. Orkiestra działa przy Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu. 

Bilety – cegiełki na rzecz wsparcia funkcjonowania orkiestry można zakupić w kasie MOKiS. Minimalna cena cegiełek to 70 zł za bilet nortmalny i 50 za bilet ulgowy.

Sprzedaż biletów dostępna: 
03.01.2023 - 14.00 - 18.00 
04.01.2023 - 14.00 - 18.00 
05.01.2023 - 13.00 - 17.00

Dziękujemy za wsparcie patronom medialnym wydarzenia:
- Gazecie Myślenickiej
- miesięcznikowi Sedno
- telewizji internetowej Myślenice ITV
- portalowi Miasto info
- radiu RDN Małopolska

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń