ŚWIETLICA WIEJSKA W BĘCZARCE

ZAJĘCIA W ŚWIETLICY W BĘCZARCE 2018

PONIEDZIAŁEK
15.00-NAUKA GRY NA GITARZE

WTOREK
13.00- NAUKA GRY NA KEYBORDZIE ORAZ PIANINIE
19.30-ZUMBA

ŚRODA
15.00-ZAJĘCIA PLASTYCZNE6-10LAT
16.15-ZAJECIA PLASTYCZNE11-15LAT
19.00-PRÓBY ZESPÓŁU „GIBKY”

CZWARTEK
15.30-ZAJECIA TEATRALNE kl I-III
16.30-ZAJĘCIA TEATRALNE IV-VII


PIĄTEK
14.30-ZAJĘCIA KREATYWNE 6-10LAT
16.00-SZACHY
19.00-ZUMBA
20.00- NAUKA GRY NA INST.DĘTYCH,PRÓBA ORKIESTRY DĘTEJ


tel. 512 292 324


Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń