2019-07-20

Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019 r. Inicjatywy wybrane do realizacji.

Pierwszy etap projektu: Kultura. Moje ulubione miejsce, realizowanego przez Myślenicki OśrodekKultury i Sportu w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019, dofinansowany ześrodków Narodowego Centrum Kultury dobiega końca.

17 lipca 2019 r. komisja powołana przez organizatora wybrała spośród 11 zgłoszonych pomysłów -
5 inicjatyw do realizacji i dofinansowania:
1. "Twórcze pisanie - od bloga do haiku" Antonina Sebesta - kwota dofinansowania 3000 zł.
2. "Rękodzielnicze inspiracje" Justyna Iskra - kwota dofinansowania 5000 zł.
3. "Jak skroić i uszyć kulturę na miarę potrzeb?" Stowarzyszenie Moc Różnych Razem -
kwota dofinansowania 5000 zł.
4. "Kultura bez reszty. Kultura bez resztek" Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie -
kwota dofinansowania 5000 zł.
5. "Poznaj kulturę powiatu od kuchni" Ewa Wincenciak - Walas - kwota dofinansowania 5000 zł.
Wszystkim pomysłodawcom inicjatyw dziękujemy.
Pomysłodawcom inicjatyw wybranych do realizacji i finansowania gratulujemy i zapraszamy na
spotkanie w Myślenickim Ośrodku Kultury 19 lipca 2019 r. o godz. 19:00

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń