2019-06-07

KAZIMIERZ BUDYN

Od 2014 roku jest aktywnym członkiem Myślenickiej Grupy Literackiej TILIA.Od 2013 roku wydał sześć tomików wierszy.Jego wiersze publikowane są na łamach kilku lokalnych gazet oraz w almanachach zbiorowych i publikacjach pokonkursowych.Znany bard napisał muzykę do kilku Jego wierszy i prezentuje je podczas wieczorków poetyckich.Poza poezją uwielbia podróże, sztukę.Jak sam mówi: „gdyby nie emigracja,tęsknota za krajem,rodziną,bliskimi i moją małą ojczyzną nie byłoby mojej poezji. Zrodziła się z tęsknoty”.

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń