2017-03-02

Zapytanie ofertowe NR AT 271-6/17

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ 2 LAMP UV W ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ.

Czytaj więcej

2016-12-23

Rozstrzygnięcie przetargu AT 271-4/16

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn.: „Kompleksowa obsługa ratownicza Krytej Pływalni „Aquarius” Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w roku 2017 - przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach”, nr ref. AT 271-4/16

Czytaj więcej

2016-12-07

Przetarg AT 271-4/16

Dotyczy: „Kompleksowa obsługa ratownicza Krytej Pływalni „Aquarius” Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w roku 2017 - przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach”   07.12.2016r. Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz).   l.p. Oznaczenie Tomów Nazwa Tomu   Tom I Instrukcja dla Wykonawców (IDW). (SIWZ)  Instrukcja dla Wykonawców (IDW). (SIWZ) - aktualizacja z dnia 09 12 2016   20.12.2016r. Informacja z otwarcia ofert (pobierz).    

Czytaj więcej

2016-12-02

Zapytanie ofertowe na najem lokalu nr ref. AT-271-5/16

Przedmiotem zapytania ofertowego jest najem lokalu na Krytej Pływalni Aquarius , bez bezpośredniego wejścia z zewnątrz budynku, z wejściem przez główną kasę, o powierzchni 45 m2.

Czytaj więcej

2016-10-17

Zapytanie ofertowe na najem lokalu użytkowego Nr ref. AT-271-3/16 - aktualizacja

Sprawdź jakie zmiany zostały dodane do zapytania ofertowego na najem lokalu użytkowego Nr. rej AT-271-3/16:Zapytanie ofertowe  nr ref. AT-271-3/16

Czytaj więcej

2016-10-05

Zapytanie ofertowe na najem lokalu użytkowego Nr ref. AT-271-3/16

Zapytanie ofertowe na najem lokalu użytkowego położonego w budynku MOKiS przy ul. Piłsudskiego 20 w Myślenicach Nr ref. AT-271-3/161. Nazwa i siedziba Organizatora: Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu ul. J. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice, NIP: 681-13-53-451; Regon: 000284888 tel./fax.: 12 2721511więcej informacji w załączniku.

Czytaj więcej

2015-12-07

Rozstrzygnięcie przetargu AT- 271-7/15

Dotyczy:    Przetargu nieograniczonego pn.: „Kompleksowa obsługa ratownicza Krytej Pływalni „Aquarius” Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w 2016 roku - przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach”, nr ref. AT- 271-7/15.Zawiadomienie o wyniku postępowaniaZgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn.:„Kompleksowa obsługa ratownicza Krytej Pływalni „Aquarius” Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w 2016 roku - przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach”

Czytaj więcej

2015-09-21

Przetarg AT-271-6/15

Dotyczy: "Rozbudowa pomieszczeń odnowy biologicznej na basenie w Myślenicach"   21.09.2015r. Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz).   l.p. Oznaczenie Tomów Nazwa Tomu   Tom I Instrukcja dla Wykonawców (IDW). (SIWZ)   Tom II Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego (Do pobrania)   Tom III Dokumentacja techniczna (projektowa) (Do pobrania) 25.09.2015r. Pytania oraz odpowiedzi odnośnie przetargu: l.p. Pytanie odnośnie przetargu 1. Odpowiedź (Do pobrania) 15.10.2015r. Rozstrzygnięcie przetargu     l.p.           Nazwa   1. Zawiadomienie o wyniku postępowania (Do pobrania) 22.10.2015r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia l.p. Nazwa 1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Do pobrania)  

Czytaj więcej

2015-08-27

Przetarg AT-271-5/15

Dotyczy: "Rozbudowa pomieszczeń odnowy biologicznej na basenie w Myślenicach"   27.08.2015r. Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz).   l.p. Oznaczenie Tomów Nazwa Tomu   Tom I Instrukcja dla Wykonawców (IDW). (SIWZ)   Tom II Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego (Do pobrania)   Tom III Dokumentacja techniczna (projektowa) (Do pobrania)   11.09.2015r. Unieważnienie przetargu:Uzasadnienie (Do pobrania).  

Czytaj więcej

2015-08-05

Przetarg AT-271-4/15

Dotyczy: "Rozbudowa pomieszczeń odnowy biologicznej na basenie w Myślenicach"   5.08.2015r. Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz).   l.p. Oznaczenie Tomów Nazwa Tomu   Tom I Instrukcja dla Wykonawców (IDW). (SIWZ)   Tom II Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego (Do pobrania)   Tom III Dokumentacja techniczna (projektowa) (Do pobrania) 21.08.2015r.Pytania oraz odpowiedzi odnośnie przetargu:  l.p.  Pytanie odnośnie przetargu  Załącznik  1.  Odpowiedź (Do pobrania)  Rozplanowanie klatek wentylacyjnych (Do pobrania) 26.08.2015r.Unieważnienie przetargu:Uzasadnienie (Do pobrania).

Czytaj więcej

2015-01-26

Rozstrzygnięcie przetargu AT-271-1/15

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy wpisanym do rejestra zabytków / procedura konkurencyjna w trybie konkursu ofert /AT-271-1/15Przedmiotem posiedzenia było: porównanie i wybór wykonawcy przedstawiającego najkorzystniejszą ofertę zamówienia.Kompleksowa konserwacja techniczno estetyczna kamiennej kapliczki św. Dominika w PolanceOferty złożyli następujący wykonawcy:  

Czytaj więcej

2015-01-09

Przetarg AT-271-1/15

  Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków procedura konkurencyjna w trybie konkursu ofert -AT-271-1/15  

Czytaj więcej

<
3 / 5
>
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń