Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu

III Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski na kolędę lub pastorałkę

 

Regulamin!

 1. Przedmiotem Konkursu jest kompozycja – kolęda lub pastorałka przeznaczona na czterogłosowy chór mieszany a cappella, a także na chór jednorodny, z możliwością wykonywania go z towarzyszeniem organów lub innych instrumentów.

   

 2. Ocenie konkursowej podlega wyłącznie własna, oryginalna kompozycja. Opracowania nie będą rozpatrywane.

 3. Organizatorem Konkursu jest Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu w Myślenicach.

 4. Oznaczone godłem literowym prace w czterech egzemplarzach i zaklejoną kopertę oznaczoną godłem, zawierającą ksero potwierdzenia wpłaty wpisowego oraz następujące dane: imię, nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu, e-mail, notka biograficzna, należy przysłać do dnia 31 sierpnia 2016 r. na następujący adres:

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20 32 - 400 Myślenice 1. Każdy z uczestników Konkursu może nadesłać więcej niż jedną kompozycję. Obowiązuje wpisowe w wysokości 20 za każdy utwór płatne na konto:

  37 8619 0006 0020 0000 3333 0002

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce

oddział w Myślenicach

tytułem: Konkurs na Kolędę lub Pastorałkę – z podaniem wybranego godła

 1. Utwory zgłoszone do Konkursu nie mogą być nagrodzone, wykonane, wydane i nagrane przed ogłoszeniem wyników.

 2. Jury powołane przez Dyrekcję Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w Myślenicach przyzna Nagrodę za najlepszą kompozycję w wysokości 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

 3. Decyzje Jury są nieodwołalne.

 4. Partytury nieczytelne nie będą rozpatrywane. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

 5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 20 września 2016 r. Uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach pocztą elektroniczną (e-mailem). Informacja zamieszczona będzie także na stronie internetowej http://www.mokis.myslenice.pl

 6. Laureat Konkursu przekaże wszystkie prawa autorskie kompozycji do wykorzystywania przez Organizatora Konkursu.

 7. Nadesłanie partytur jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu Konkursu.

 

 

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...