Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu

Konkurs ”Chrzest Polski 966 – darem dla wszystkich pokoleń”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów MiG Myślenice.

Na prośbę wielu zainteresowanych konkursem, MOKiS przedłuża termin zgłaszania prac do konkursu ”Chrzest Polski 966 – darem dla wszystkich pokoleń”.

Prace należy dostarczyć do 27.05.2016r. Ocena prac 28.05.2016r.

O terminie wręczenia nagród poinformujemy w terminie późniejszym.

 

 

 

Regulamin Konkursu Plastycznego pn.

Chrzest Polski 966- darem dla wszystkich pokoleń”

 

I - ORGANIZATORZY KONKURSU:

 

1. Konkurs Plastyczny organizowany jest przez Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu,

pod Honorowym Patronatem Burmistrza MiG Myślenice

 

2. Partnerami Konkursu są: UMiG Myślenice, Parafia pw. N.N.M.P. w Myślenicach, Myślenicka Telewizja Powiatowa iTV, Gazeta Myślenicka, Dziennik Polski

 

3. Organizatorzy dopuszczają udział innych podmiotów podczas realizowania konkursu.

 

II-CELE KONKURSU:

 

Pragniemy uczcić wielkie wydarzenie, dzięki któremu weszliśmy do kręgu kulturowego

Europy łacińskiej, równocześnie, kierujemy do młodych pokoleń pytanie: "Jakie szczególne wydarzenia w historii Polski, są dowodem na Wielkie Dziedzictwo Chrztu naszego państwa?"

 

III -TERMINY:

 

1. Powstałe prace należy dostarczyć do 27.05.2016r.

2. Ogłoszenie wyników: 30.05.2016r.

3. Wręczenie nagród – poinformujemy telefonicznie i listownie

4. Plenerowa prezentacja sztandarów - rynek myślenicki i tereny zielone przy MOKiS.

Prace zostaną także zaprezentowane podczas Światowych Dni Młodzieży /lipiec 2016/.

 

IV - ZASIĘG KONKURSU:

 

Konkurs kierowany jest do Przedszkoli, Szkół podstawowych i Gimnazjów z terenu

Miasta i Gminy Myślenice.

 

V - KATEGORIE:

 

1. Kategoria - Przedszkola

2. Kategoria - Szkoły podstawowe od do 3 klasy

3. Kategoria - Szkoły podstawowe od 4 do 6 klasy

4. Kategoria - Gimnazja

 

VI -KRYTERIA OCEN:

 

    1. MOKiS powoła Jury, złożone z profesjonalistów.

    2. Jury dokona oceny prac, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

Zgodność z tematem, walory estetyczne.

 

VII- ZASADY UCZESTNICTWA:

 

Każdy z indywidualnych uczestników, lub klasa /dopuszcza się prace zbiorowe/ wykonują jeden sztandar, chorągiew o wymiarach: 150 cm x 90 cm,

Technika dowolna ale trwała /wodoodporna/- akryl, olej, nadruk, haft, collage,

Dopuszczane jest umieszczenie tekstu, doszycie ciekawego wykończenia,

Praca może być dwustronna!

W prawym dolnym rogu wykonanej pracy należy dopiąć/ na agrafce i na płótnie informacje o autorze/autorach o wymiarze 5 cm x 10 cm/: Imię i nazwisko, kategoria, adres szkoły i dane Opiekuna /w przypadku prac zbiorowych lub wykonanych pod opieką nauczyciela/.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dotrzymanie terminu zgłoszenia pracy,

Prace należy dostarczyć na własny koszt do siedziby Organizatora

/Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice/,

O wynikach MOKiS poinformuje laureatów Konkursu telefonicznie /szkołę/

i zamieści informację na swojej stronie internetowej www.mokis.myslenice.pl

MOKiS zabezpieczy formę prezentacji sztandarów-wykona odpowiednie stelaże.

 

VIII - NAGRODY:

 

Nagrody i wyróżnienia przyznane zostaną we wszystkich kategoriach.

Przewiduje się Nagrody pieniężne i rzeczowe.

Jury przyzna Grand Prix Konkursu ,za najbardziej kreatywną pracę.

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 

IX - USTALENIA KOŃCOWE:

MOKiS wyda w formie pamiątkowych pocztówek nagrodzone prace, które będzie można zakupić w naszej instytucji. Kurator Konkursu: Małgorzata Anita Werner-konsultacje, pytania pod tel.12/ 272-15-11

 

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...