Kontakt

MYŚLENICKI OŚRODEK KULTURY I SPORTU
UL. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice
www.mokis.myslenice
www.facebook.com/mokismyslenice
tel/fax 12 272 15 11
e-mail: mokis@myslenice.pl

NIP: 681-13-53-451, REGON: 000284888


BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ: bip.malopolska.pl/mokiswmyslenicach


Numer konta bankowego MOKiS:
Bank Spółdzielczy w Wieliczce O/Myślenice
37 8619 0006 0020 0000 3333 0002

Godziny otwarcia sekretariatu: poniedziałek godz.10.00-18.00, wtorek - piątek w godzinach od 07.00 do 15.00


KASA MOKIS
wtorek – niedziela: godz. 13.00 – 20.00
w poniedziałek kasa: nieczynna

Kierownictwo

Dyrektor MOKiS: Piotr Szewczyk
piotr.szewczyk@myslenice.pl
tel. 12 2721511

Zastępca dyrektora MOKiS: 
stanowisko nie obsadzone

Głowna Księgowa MOKiS: Magdalena Tylek
ksiegowosc.mokis@myslenice.pl
tel. 12 2721511

Zastępca Głównego Księgowego: Beata Pękala
ksiegowosc.mokis@myslenice.pl
tel. 12 2721511

Kierownik Krytej Pływalni Aquarius: Dominika Cuprjan
basen.mokis@myslenice.pl
tel. 12 2723279

Zastępca kierownika Krytej Pływalni Aquarius: Danuta Przęczek
basen.mokis@myslenice.pl
tel. 12 2723279

Kierownik Wiejskiego Domu Kultury w Głogoczowie: Grażyna Kosiba
wdk.glogoczow@myslenice.pl
tel. 12 273 77 11
Koordynator ds. Dostępności

Kierownik Świetlicy Wiejskiej w Bęczarce: Małgorzata Szafraniec
swietlica.beczarka@myslenice.pl
tel. 512 292 324

Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego: Piotr Iskra
p.iskra@mokis.myslenice.pl
tel. 12 272 15 11

Kierownik Zespołu ds. Kina Muza: Kamil Kozieł
kamil.koziel@myslenice.pl
tel. 12 272 15 11.

ZESPOŁY ZADANIOWE:

1. Zespół do spraw artystycznych 

Natalia Nowacka, Barbara Kmiecik, Joanna Jaromin , Olga Suder

2. Zespół ds. edukacyjnych

Justyna Gawęda, Dorota Ruśkowska, Zbigniew Morawski, Kamil Koziel

3. Zespół ds. organizacji wydarzeń

Piotr Szewczyk, Natalia Nowacka, Justyna Gawęda, Zbigniew Morawski, Dorota Ruśkowska, Barbara Kmiecik, Joanna Jaromin, Olga Suder, Irena Kutrzeba, Grażyna Kosiba, Małgorzata Szafraniec, Kamil Kozieł, Wiesław Morawski, Małgorzata Miszczak, Danuta Kuglin, Agata Mirek, Wioletta Mirek, Magdalena Tylek, Honorata Polaniak, Joanna Dudek, Beata Pękala, Piotr Iskra.

4. Galeria Sztuki Współczesnej

Natalia Nowacka, Joanna Jaromin, Barbara Kmiecik

5. Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie – Filia MOKiS

Grażyna Kosiba , Beata Wałęga

6. Świetlica Wiejska w Bęczarce – Filia MOKiS

Małgorzata Szafraniec, Zofia Szafraniec, Grażyna Kosiba (w zastępstwie)

7. Dom Ludowy na Górnym Przedmieściu – Filia MOKiS

Irena Kutrzeba, Ewa Romaniak

8. Zespół ds. kina Muza

Kamil Kozieł, Natalia Nowacka, Małgorzata Miszczak, Wiesław Morawski, Danuta Kuglin, Katarzyna Ochender

9. Zespół ds. marketingu i promocji

Małgorzata Miszczak, Kamil Kozieł, Natalia Nowacka, Piotr Szewczyk


Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń