2022-10-20

Absorpcja ze stanów wzbudzonych - otwarcie wystawy

Zapraszamy na otwarcie wystawy ABSORPCJA ZE STANÓW WZBUDZONYCH wraz z oprowadzaniem kuratorskim dr hab. prof. UP Dziekana Wydziału Sztuki ŁUKASZA MURZYNA o godzinie 18.00.

Wystawa nawiązuje do pojęcia z zakresu optyki, mechaniki kwantowej i spektroskopii. Pochłanianie światła fizycznego wiąże się z przekazywaniem energii fotonów absorbującej je materii.
Absorpcja ze stanów wzbudzonych - (ang. Excited State Absorption) to przyjmowanie energii światła przez materię, której cząsteczki znajdują się w stanie "pobudzenia". Badania tego fenomenu pozwalają stwierdzić np. czy materia posiada zdolność wzmacniania światła albo czy może zachodzić w niej konwersja promieniowania. Światło fizyczne jest na wystawie metaforą światła wiary zdolnego ogrzewać, przenikać i przemieniać "materię ducha".
XXIX Tygodniowi Kultury Chrześcijańskiej w Myślenicach, którego częścią jest ekspozycja przyświeca myśl Św. Jana Pawła II: "Wiara to decyzja, która angażuje całą egzystencję".
Artystyczna Excited State Absorption jest więc zaproszeniem do badania nie tylko ducha, ale i całej egzystencji człowieka i świata w poszukiwaniu efektów boskiego promieniowania.
Pytanie brzmi: czy ma ona także zdolność wywoływania subtelnej ekscytacji, która sprzyja tej absorpcji?
Artyści biorący udział w wystawie: Artyści:
Laura Makabresku,
Aleksandra Pulińska,
Jakub Niewdana,
Paweł Jach,
Agnieszka Daca,
Stanisław Wójcicki,
Wojciech Skibicki,
Monika Gerszewska,
Łukasz Murzyn,
o Tomasz Biłka.


Na wydarzenie zapraszają:
Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu
Miasto i Gmina Myślenice
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka
 
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń