2022-08-11

Konwersja cyfrowa ośrodków kultury

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu w ramach projektu pn. Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu  ogłasza zapytanie cenowe na dostawę sprzętu komputerowego, teleinformatycznego, multimedialnego i oprogramowania specjalistycznego.

Zadanie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenia stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym e-usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.3 “Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”

 

SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury Wniosek nr: 9669/21/A2 Umowa nr: 74/2021/KCDK (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń