2022-01-25

Zakup i sukcesywna dostawa profesjonalnej chemii czyszczącej dla Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu, z podziałem na części.

Oferty prosimy składać do 01.02.2022 do godziny 13:00 według załącznika formularz ofertowy.

Załączniki:

1formularz ofertowy - profesjonalna chemia czyszcząca-2022.docPobierz
2zapytanie cenowe- profesjonalna chemia czyszcząca 2022.docPobierz
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń