2022-02-25

XIII Rejonowy Turniej Interpretacji Bajki i Baśni

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, Miasto i Gmina Myślenice oraz Powiat Myślenicki zapraszają na kolejną edycję Turnieju Interpretacji Bajki i Baśni. Zapraszamy do prezentacji dzieci i młodzież ze szkół podstawowych z Powiatu Myślenickiego. Konkurs na na celu rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania książką, jako źródłem wiedzy i przeżyć, uwrażliwienie młodych ludzi na piękno słowa mówionego i pisanego. Turniej umożliwia kontakt z wykonawcami, konfrontację z publicznością oraz spotkanie i uzyskanie porady od profesjonalnych aktorów. Turniej Interpretacji Bajki i Baśni odbędzie się w Wiejskim Domu Kultury w Głogoczowie 30 marca 2022 r. w rygorze sanitarnym i bez udziału publiczności. Do turnieju zgłaszają uczestników rodzice, opiekunowie prawni lub nauczyciele przez formularz zgłoszeniowy tinyurl.com/TurniejBajkiZapisy do 20 marca 2022 r.

Organizatorzy rekomendują udział w warsztatach teatralnych organizowanych przed Turniejem 23 marca w godz. 12.00 -14.00, prowadzonych przez panią Monikę Filipowicz: aktorkę, absolwentkę Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku.
Laureaci Rejonowego Turnieju Interpretacji Bajki i Baśni w Głogoczowie z klas I – VI zostaną zgłoszeni do TIBiB w Kętach a laureaci z klas VII-VIII do Konkursu Wywiedzione ze słowa. Oba konkursy w Kętach organizowane są dla całej młodzieży szkolnej z Małopolski i województwa Śląskiego w ramach Festiwalu Młodego Aktora.
☎️ Informacji na temat turnieju udziela Grażyna Kosiba tel. 500 693 675 i 12 273 77 11
? Regulamin jest dostępny na stronie www.glogoczow.malopolska.pl. 
 
 

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń