2023-12-21

Wielka Gala Noworoczna 2024 z Orkiestrą Symfoniczną Polish Art Philharonic

Zapraszamy serdecznie wraz z Orkiestrą Polish Art Philharmonic na wyjątkowe - koncertowe powitanie Nowego Roku 2024.

Piękny program pod batutą dyrygenta Michała Maciaszczyka, okraszony występem wspaniałej sopranistki Edyty Piaseckaiej.

Bądźcie z nami 1 stycznia 2023 o godz. 17:00.

Bilety w Kasie MOKiS w cenie 100 zł.

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń