2022-03-25

Wynajem lokalu użytkowego Aquarius 25.03.2022

Wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego na piętrze w budynku Krytej PływalniAquarius – Fili Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu, ul. Ogrodowa 19, 32-400 Myśleniceo powierzchni 52,5 m2  z przeznaczeniem na  prowadzenie działalności gastronomiczno-usługowej w postaci bufetu. -----Aktualizacja z dnia 28 03 2022:W umowie jest podana nieadekwatna do zapytania data. Celem zamawiającego jest 36 miesięcy zgodnie z ogłoszonym zapytaniem. W załączeniu została umieszczona umowa z poprawnymi datami.

Załączniki:

1formularz_oferty_bufet_25_03_2022.pdfPobierz
2umowa_bufet_25_03_2022.pdfPobierz
3zapytanie cenowe BUFET_25_03_2022.pdfPobierz
4umowa_bufet_28_03_2022.pdfPobierz
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń