2022-08-17

TEATR ZA MOSTEM

Teatr za mostem powstał parę lat temu. Skupia pasjonatów teatru i estrady. Tworzą go ludzie w różnym wieku, o różnym statusie zawodowym. Teatr łącząc pokolenia udowadnia, że wiek tu nie ma znaczenia.

 Aktorzy teatru wciąż doskonalą swój warsztat na zajęciach teatralnych prowadzonych przez Dorotę Ruśkowską. Środowe spotkania to nie tylko czas nauki, ale również próby do nowych salonów poezji, próby małych form teatralnych, próby słuchowisk. Grupa niemalże bez przerwy pozyskuje nowych adeptów pragnących zmierzyć się ze sceną.
Teatr realizuje swoje cele także poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej we współpracy z innymi instytucjami kultury promocję kultury teatralnej i kreowanie warunków sprzyjających rozwojowi talentów artystycznych.

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń