2023-03-23

Ceramika kreatywne zajęcia dla osób w wieku 15+, cieszą się niesłabnącą popularnością również w Głogoczowie i Bęczarce

Kolejny sezon zajęć z ceramiki potwierdza ich niesłabnącą popularność. Lista zajęcia od września 2022 roku zapełniła się błyskawicznie.

Joanna Jaromin zaraziła pasją do lepienia, wiele pań z okolic Głogoczowa i Bęczarki. Trudno się dziwić bowiem warsztaty pod okiem wykwalifikowanego instruktora, to niezwykła okazja do samodzielnego przygotowania własnych ceramicznych przedmiotów, takich jak misy, patery, donice, tabliczki.

Ceramika daje szeroki wachlarz możliwości, praca w różnych technikach nigdy się nie nudzi, a sam proces powstawania ceramicznych, wyjątkowych przedmiotów jest niezwykle ciekawy. Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach w jeden wtorek miesiąca.

Praca w glinie pobudza wyobraźnię, rozwija uzdolnienia plastyczne, uczy cierpliwości, pokory i pobudzają wrażliwość estetyczną. Przy okazji zajęcia są miłą propozycją spędzenia czasu. a wymiar społeczny, a nawet jak podkreślają same uczestniczki terapeutyczny. Formowanie i tworzenie pomaga skupić się na danej czynności i daje wytchnienie od codziennych obowiązków.
 
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń