2023-03-02

Konkurs Laur Recytacji 2023 - eliminacje szkolne czas start!

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu serdecznie zaprasza dzieci i młodzież ze Szkół Podstawowych z terenu miasta i gminy Myślenice do udziału w Miejsko-Gminnym Konkursie Recytatorskim dla Szkół Podstawowych Myślenicki „Laur Recytacji 2023.” Czas na eliminacje wewnątrzszkolne.

Honorowy Patronat nad konkursem objął burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka oraz Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego  w Krakowie.

Konkurs Recytatorski jak co roku przeprowadzany jest w formie dwóch odrębnych kategorii recytacji: Turniej Recytatorski oraz Turniej „Wywiedzione ze Słowa”. Uczestnicy Turnieju Recytatorskiego oraz „Wywiedzione ze Słowa” występują w trzech kategoriach wiekowych:
a. Szkoła Podstawowa klasy I-III,
b. Szkoła Podstawowa klasy IV-VI,
c. Szkoła Podstawowa Klasa VII i VIII


W przypadku Turnieju Recytatorskiego repertuar obejmuje 2 utwory o dowolnej tematyce: krótki fragment prozy i utwór poetycki. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
W przypadku „Turnieju Wywiedzione ze Słowa” repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów). W tej kategorii dopuszczalna jest dowolna forma prezentacji. Łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, z ruchem, z rekwizytem, z elementami pantomimy. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.

Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski dla Szkół Podstawowych o Myślenicki „Laur Recytacji 2023” odbywać się będzie w trzech etapach:

1. eliminacje wewnątrzszkolne – organizatorami tego etapu są szkoły
Szkoły przeprowadzają wewnętrzne eliminacje w wybranej dla siebie formie lub mogą tylko rekomendować uczniów do udziału w konkursie. Szkoły zobowiązane są do wysłania listy wytypowanych do konkursu uczniów do dnia 22.03.2023 r. (środa) na adres mailowy szkolnekonkursymokis@gmail.com.
Limity przyznane dla poszczególnych szkół znajdują się w załączniku.


2. eliminacje międzyszkolne – organizatorem tego etapu jest MOKiS
Eliminacje międzyszkolne odbędą się w formie on-line na podstawie nadesłanych nagrań audiowizualnych. Na podstawie wysłanego materiału Jury nominuje uczestników do etapu finałowego, który odbędzie się stacjonarnie w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu pod koniec kwietnia 2023 r.

Zgłoszenia do konkursu dokonuje opiekun prawny dziecka poprzez wypełnienie specjalnego formularza on-line dostępnego na https://bit.ly/LaurRecytacjiMyślenice2023

W formularzu należy podać nie tylko dane uczestnika konkursu, ale również link do nagranego występu oraz wypełnić zgody RODO. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 27.03 2023 r. Po ocenie jury z każdej kategorii wiekowej do kolejnego etapu konkursu zostanie wytypowanych
od 10 do 24 uczestników. Lista osób zakwalifikowanych do etapu finałowego zostanie podana do publicznej wiadomości na www.mokis.myslenice.pl oraz przekazana do szkół najpóźniej do dnia 05.04.2023 r.

3. przesłuchania finałowe – organizatorem tego etapu jest MOKiS
Przesłuchania stacjonarne (na żywo) odbędą się w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu
Termin przesłuchań zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.mokis.myslenice.pl oraz przekazany do szkół nie później niż 14 dni przed planowanym wydarzeniem.

Szczegółowych informacji o konkursie udziela Justyna Gawęda – starszy instruktor ds. edukacji kulturowej MOKiS pod nr tel. 780 032 558 od wtorku do piątku w godz. 12.00-16.00.

Instrukcja umieszczania filmów na YT ( z 2021 jest nadal aktualna) znajduje się w załączniku.

Zaprszamy serdecznie.

Załączniki:

11677768211_Pismo_do_Szkół_-Laur-23.pdfPobierz
21677768222_Regulamin_Laur-23.pdfPobierz
31679598813_Instrukcja_umieszczania_filmów_w_serwisie_Youtube.pdfPobierz
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń