2023-03-01

68. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - zaproszenie

Szanowni Państwo Dyrektorzy instytucji kultury i organizacji społecznych działających na terenie powiatu myślenickiego. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów oraz osób dorosłych z terenu powiatu myślenickiego.

 

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza do udziału w kolejnej edycji najstarszego i posiadającego najwyższą renomę w Polsce konkursu recytatorskiego dla szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych. Patronat nad 68. Ogólnopolskim Konkursem Recytatorskim sprawują Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. Partnerem etapu powiatowego jest Starostwo Powiatowe w Myślenicach.

Eliminacje dla młodzieży oraz dorosłych z terenu naszego powiatu odbędą się stacjonarnie w dniu 27 marca (poniedziałek) 2023 r. w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu (Myślenice ul. J. Piłsudskiego 20).

Wzór karty z regulaminem jest również dostępny poniżej.

Kolejność prezentacji zostanie zamieszczone na stronie internetowej MOKiS najpóźniej do 23 marca 2023 r.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów oraz osób dorosłych z terenu powiatu myślenickiego. W konkursie nie mogą jednak uczestniczyć studenci kierunków artystycznych wyższych uczelni teatralnych i muzycznych oraz kierunku pedagogika muzyki/wychowanie muzyczne w wyższych uczelniach artystycznych i nieartystycznych.

Konkurs prowadzony jest w formie czterech odrębnych turniejów: turniej recytatorski, turniej „wywiedzione ze słowa”, turniej teatrów jednego aktora, turniej poezji śpiewanej. Najlepsi recytatorzy z każdego turnieju zostaną przez Jury zakwalifikowani do etapu rejonowego, którego gospodarzem jest Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie.

Z powodu małej ilości zgłoszeń przesłuchania konkursowe zostały przeniesione na inny termin o czym osoby zgłoszone zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dokumenty do poprania:

Załączniki:

11677681084_Karta-T1A-OKR-2023.pdfPobierz
21677681084_Karta-PS-OKR-2023.pdfPobierz
31677681084_Karta-R-OKR-2023.pdfPobierz
41677681084_Regulamin-68.-OKR.pdfPobierz
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń