2023-09-01

SZKOŁA RYSUNKU I MALARSTWA (10+)

Zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne, doskonalące warsztat oraz przygotowujące do wyższych szkół artystycznych, a także skupiające osoby dzielące wrażliwość i zainteresowania sztukami wizualnymi.

Program zajęć obejmuje: podstawy perspektywy, studium martwej natury w różnych technikach, pejzaż, studium postaci w różnych technikach, kolaże, techniki mieszane, elementy historii sztuki i poszerzanie wiedzy o współczesnych zjawiskach w sztuce, elementy rzeźby, obiekty, ćwiczenia z zakresu myślenia przestrzennego.

Prowadząca: Karina Kiczek
wtorek 16.00-18.00

Cena:kurs roczny 1.080 zł, płatne w 9 ratach po 120 zł (opłata miesięczna)

* według cennika MOKiS z 1.09.2023 r.

Link do formularza zapisów: https://tiny.pl/cckrk
 
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń