2022-09-09

ILUSTRACJA KSIĄŻKOWA (8+)

Ilustracja od rysunku czy malarstwa różni się nieodłącznym powiązaniem z tekstem wiersza lub prozy - piękne obrazki, kreatywne rozwiązania wizualne stanowią zachętę do sięgania po literaturę, która z kolei kształtuje wrażliwość, wyobraźnię i poczucie estetyki. Dzisiejsze książki same w sobie potrafią stanowić małe dzieła sztuki.

Zajęcia z ilustracji to praca z tekstem literackim dostosowanym do wieku uczestnika. Oprócz wielkiego bogactwa technik plastycznych można poznać możliwości komponowania obrazu ze słowem, podstawy składu i oprawy oraz poćwiczyć interpretację tekstu.

Zapisów brak.

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń