2023-09-01

CERAMIKA (15+)

Warsztaty pod okiem wykwalifikowanych instruktorów to niezwykła okazja do samodzielnego przygotowania własnych ceramicznych przedmiotów. Szeroki wachlarz możliwości sprawia, że uczestnicy zajęć pracują w różnych technikach.

Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach w poniedziałki, wtorki i czwartki. Część spotkań ma charakter grupowy, pozostałe (zwłaszcza koło garncarskie) mają charakter spotkań indywidualnych. Praca w glinie pobudza wyobraźnię, rozwija uzdolnienia plastyczne, prowadzi do rozbudzenia konkretnych, pozytywnych zainteresowań. Zajęcia dla rozpoczynających swoją przygodę z gliną.

Prowadząca: Joanna Jaromin
poniedziałek 10.30-12.30, 16.30-18.30, środa: 8.30-11.30, co druga sobota w miesiącu 10:00-12.00, praca w małych grupach, ilość miejsc ograniczona.


Cena: karnet na 4 zajęcia (2 godziny zajęć×4 = 8 godzin) 140,00 zł ważny 2 miesiące, wejście pierwsze pojedyncze 40,00 zł.

Ważne jest by zgłaszać swoje nieobecności by nie tracić karnetowych wejść!


Link do zapisów: https://tiny.pl/cckrk

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń