2023-09-01

RĘKODZIEŁO DLA DZIECI (7+)

Rękodzieło dla dzieci to zajęcia wspierające kreatywność i wrażliwość ich uczestników zapewniając relaks i radość tworzenia. Zajęcia podczas których najmłodsi poznają różnorodne materiały plastyczne, techniki i realizują prace pozwalające na doskonalenie sprawności manualnej.

Malowanie, rysowanie, lepienie, wycinanie poprawiają koordynację wzrokowo-ruchową i wspierają małą motorykę, a efekty zajęć to niepowtarzalne przedmioty pobudzające wrażliwość na piękno.

Prowadząca: Barbara Kmiecik

Wtorek: 16.00-17.30, 18.00-19.30, czwartek: 16.00-17.30, sobota: 10.00-11.30, 13.30-15.00.

Cena: 100,00 zł karnet  na 4 zajęcia (ważny 2 miesięce), wejście piewsze - jednorazowe 25,00 zł.

* według cennika MOKiS z 1.09.2023 r.

Link do zapisów: https://tiny.pl/cckrk

Załączniki:

11694779870_KARTA_ZGŁOSZENIOWA_ZAJĘCIA_2023.docPobierz
21694779882_REGULAMIN-ZAJEĆ-MOKIS-2023.docPobierz
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń