2022-08-19

Stowarzyszenie Myślenickiej Grupy Fotograficznej – mgFoto

Stowarzyszenie mgFoto ma siedzibę w MOKiS i dysponuje nową przestrzenią do działania - ciemnią i studiem fotograficznym.

Stowarzyszenie Myślenickiej Grupy Fotograficznej „mgFoto” powstało w 2005 roku z inicjatywy Arkadiusza Brzegowego, Stanisława Jawora, Mieczysława Nowaka, Piotra Rachtana, Janusza Trzcińskiego, Mariusza Węgrzyna, Artura Wiśniowskiego, Janusza Żołnierczyka – jako nieformalna Myślenicka Grupa Fotograficzna. Podstawowym celem działalności grupy było popularyzowanie oraz upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki. W 2008 roku miało miejsce formalne zebranie założycielskie grupy, która została zarejestrowana w 2009 roku – jako Stowarzyszenie Myślenickiej Grupy Fotograficznej „mgFoto.

Celem działalności Stowarzyszenie Myślenickiej Grupy Fotograficznej „mgFoto” jest upowszechnianie fotografii, sztuki fotograficznej oraz promocja miasta Myślenice. Grupa jest organizatorem wystaw fotograficznych; dorocznych, indywidualnych, poplenerowych, przeglądowych, zbiorowych (m.in. członków stowarzyszenia) oraz wystaw pokonkursowych[8]. Jest organizatorem wielu konkursów fotograficznych (m.in. tematycznego konkursu comiesięcznego), prelekcji, spotkań, warsztatów fotograficznych. Statutowym celem grupy jest dbałość o interesy twórcze członków stowarzyszenia oraz dbałość o ochronę ich praw autorskich.

Grupa nie zamyka się tylko w kręgu swoich członków, ale stara się wychodzić z ofertą programową do wszystkich osób, które interesują się fotografią.

Strona Stowarzyszenia http://mgfoto.pl/
Facebook Stowarzyszenia https://www.facebook.com/mgFoto

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń