2021-03-13

Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski dla Szkół Podstawowych o Myślenicki Laur Recytacji

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu serdecznie zaprasza dzieci i młodzież z terenu naszej gminy do udziału w Miejsko-Gminnym Konkursie Recytatorskim dla Szkół Podstawowych o Myślenicki Laur Recytacji 2021 r. Honorowy Patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Pan Jarosław Szlachetka. Jak w poprzednich latach tegoroczny Konkurs również prowadzony będzie w drodze wielostopniowych eliminacji:  


1. eliminacje wewnątrzszkolne – organizatorami tego etapu są szkoły (10.03.2021 – 30.03.2021)
W związku z stanem epidemii szkoły mogą przeprowadzić wewnętrzne eliminacje w wybranej dla siebie formie lub tyko rekomendować uczniów do udziału w konkursie. Szkoły jednak są zobowiązane do przekazania listy uczestników na szkolnekonkursymokis@gmail.com do dnia 30.03.2021 r.  zgodnie z indywidualnie przyznanymi limitami dla poszczególnych szkół (załącznik do regulaminu nr 1).

2. eliminacje międzyszkolne– organizatorem tego etapu jest MOKiS (07.04.2021 – 14.04.2021) Ze względu na panującą pandemię (SARS-Co-2 – koronawirus) eliminacje międzyszkolne odbędą się w formie on-line na podstawie nadesłanych nagrań audiowizualnych. Nominują one uczestników do etapu finałowego.

Zgłoszenie przyjmowane są do dnia 7 kwietnia 2021 r. do godz. 16.00

Zgłoszenia do konkursu dokonuje opiekun prawny dziecka poprzez wypełnienie formularza on-line dostępnego pod adresem http://bit.do/FormularzLaurRecytacji21

Instrukcja umieszczania filmów na serwisie Youtube dostępna jest w załączniku


Lista osób zakwalifikowanych do etapu finałowego zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.mokis.myslenice.pl do dnia 14.04.2021 (środa).

3. przesłuchania finałowe – organizatorem tego etapu jest MOKiS (24.04.2021 – 25.04.2021)
Ze względu na panującą pandemię (SARS-Co-2 – koronawirus) przesłuchania finałowe odbędą się w weekend z zachowaniem reżimu sanitarnego.  

Kolejność przesłuchań finałowych zostanie opublikowana na stronie internetowej www.mokis.myslenice.pl do dnia 17.04.2021 r. (sobota).

Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do dnia 30.04.2021 na stronie internetowej www.mokis.myslenice.pl

UWAGA - Jeśli sytuacja epidemiologiczna nie pozwoli na przeprowadzenie stacjonarnych przesłuchań zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie wysłanych nagrań a data ogłoszenia wyników może ulec zmianie.

Szczegółowych informacji o konkursie udziela Justyna Gawęda – starszy instruktor ds. edukacji kulturowej MOKiS pod nr tel. 780 032 558  od wtorku do piątku w godz. 12.00-16.00.

Załączniki:

1Regulamin-Konkurs-Recytatorski-Laur-2021.pdfPobierz
2Instrukcja umieszczania filmów w serwisie Youtube.pdfPobierz
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń